BOTWIZARD Dokumentace

Dialogy

Svým odběratelům můžete psát přímo z ovládacího panelu. Za tímto účelem jsme vytvořili pohodlný chat, který podporuje soubory, stavy zpráv, složky, přístup pro více uživatelů (pro manažery) a mnoho dalšího.