BOTWIZARD Dokumentace

Blokovat/odblokovat předplatitele

Blokovat / Odblokovat

bot.peer.ban bot.peer.unban

Zkontrolujte blokování chatu

bot.peer.is_banned

Poznámka k funkci Write First

Blokování se provádí na úrovni ChatID, která je v době psaní neznámá, takže tato funkce může blokování obejít. Zvažte tuto skutečnost.

Chování při příjmu příchozí zprávy od blokovaného účastníka

Zpráva bude uložena v databázi, ale nebude předána k dalšímu zpracování. Standardní provize je účtována jako za příchozí zprávu.

Odesílání zpráv zablokovanému odběrateli

Zprávy odeslané blokovaným odběratelům jsou zahozeny, aniž by byly uloženy v databázi. Provize se neúčtuje.