BOTWIZARD Dokumentace

Členové bot

Seznam účastníků

bot.member.list

Přidat člena

bot.member.add

Odebrat člena

bot.member.remove

Změna příznaků zásad přístupu účastníků

bot.member.edit_policy

Přijmout pozvání

bot.member.invite.accept

Smazat pozvánku

bot.member.invite.reject