BOTWIZARD Dokumentace

  1. Složka ACL
  2. Práce s chaty ve složce

Složky

Seznam složek

bot.folder.list_folders

Vytvořte složku

bot.folder.create

Smazat složku

bot.folder.delete