BOTWIZARD Dokumentace

Příkazy chatbota

Příkazy Chatbota začínají dvěma lomítky, za kterými následuje název příkazu a jeho argumenty. Například: //me. V tuto chvíli může robotovi posílat příkazy kdokoli a on je provede bez kontroly přístupových práv, protože všechny existující příkazy jsou pouze informativní a neumožňují úpravu nastavení robota.

Tým Popis
//me Získejte identifikátor aktuálního chatu (nutný pro zasílání upozornění do messengeru konkrétní osobě, například vašemu manažerovi).
//blocklist Vrátí názvy bloků použitých ve skriptu chatbota.
//this Aktuální číslo bloku.
//jmp N Skok na zadaný blok (číslo bloku je určeno argumentem N), například: //jmp 54.
//reset Resetujte stav chatbota (spusťte skript znovu).

V tuto chvíli nemáte možnost přidávat vlastní příkazy.